Diensten

Het leiden van een operatie van logistieke dienstverleners door een veranderproces.

Processen als:
  - Implementaties
- Uitfaseren
- Fuseren
- Migreren naar een nieuw WMS
- Verhuizingen
- Opstarten nieuwe omgeving
- Nieuw elan brengen in stagnerende organisaties
- Mentaliteitsverandering van medewerkers verwezenlijken

Bovenstaande processen kunnen problemen geven, doordat de orderstroom beperkt of niet mag stilvallen. Het ontbreken van product- en/of proceskennis van de medewerkers kan een ander veel voorkomend probleem zijn bij implementaties, verhuizingen of migratie naar een ander WMS. Bij verhuizingen en implementaties kan het niet volgen van processen door de medewerkers een bron van problemen zijn. De medewerkers werken op routine en onderlinge afspraken uit de oude situatie. Onbekendheid met een nieuw WMS of het niet goed opstarten van een nieuw WMS kan een operatie volledig doen stagneren.


Onze aanpak

Oplossingen liggen in het algemeen op het vlak van communicatie en het managen van de verwachtingen van de medewerkers. Men kan vrij snel naar een oplossing toe werken wanneer deze twee aspecten doorgevoerd worden. Van belang is om dit integer te doen met een korte opvolging. Processen en systemen zijn daarbij natuurlijk essentieel. De ervaring leert dat deze meestal goed zijn maar dat het schort aan discipline in het gebruik. Het financiële gedeelte is goed en snel te monitoren door zowel alle inkomende als uitgaande facturen stelselmatig te controleren. Hiaten zijn daarmee snel gevonden. Contracten en SLA's en SOP's aandachtig lezen en controleren of de basis afspraken bij de juiste mensen bekend zijn en goed uitgevoerd worden is ook een belangrijk aspect.